Art. 38 Llei de Contracte d’Assegurança. Vinculació de l’asseguradora al dictamen pericial de l’assegurat

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 55 de Barcelona, a la sentència núm. 317/2022 de 12 de desembre de 2022, ha considerat vinculant per a l’asseguradora l’import dels danys fixat al dictamen pericial de l’assegurat, en un cas en què l’assegurat va iniciar el procediment de terceria pericial de l’art. 38 LCS i l’asseguradora no va designar el seu pèrit en el termini de vuit dies establert en aquesta norma, a més de fer-ho sense la signatura d’ acceptació del pèrit.

Es va condemnar l’asseguradora a l’import dels danys fixat pel perit de l’assegurat, a més dels interessos i les costes. La sentència no va ser apel·lada i va resultar ferma.