Arxiu de querella d’assegurat contra corredoria d’assegurances per suposada falsificació de signatura en sol·licitud de suplement de pòlissa

L’Acte de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 6a, d’1 de setembre de 2015, en procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar de la querella interposada pel prenedor d’una assegurança de RC de transport de mercaderies, que acusava d’un delicte de falsedat en document privat a la seva corredoria al·legant que la signatura de la sol·licitud del suplement de pòlissa que deixava sense cobertura les mercaderies transportades en certa remolc i tractora no era seva i havia estat falsificada. Va interposar la querella després d’haver produït un sinistre en què la cobertura es va veure per efecte d’aquest suplement substancialment reduïda.

L’Audiència Provincial de Barcelona, en l’acte esmentat, va confirmar el sobreseïment i arxiu de la querella a l’haver-se demostrat que el querellant havia ingressat en el seu compte corrent el xec amb el extorn de prima a què aquest suplement va donar lloc, el que unit a la presumpció lògica que cap mediador redueix per pròpia iniciativa la primera de la qual depèn la seva comissió, raonablement demostrava que s’havia tractat d’un suplement practicat amb la seva conformitat i per això excloïa d’arrel el perjudici, element del tipus penal necessari per a l’existència del delicte de falsedat.