Canvi de mediador en pòlissa i indemnització a corredor d’ assegurances per vulneració del seu dret d’ informació

A d’ altre apartat informatiu d’ aquesta secció, varem explicar que la Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona de 10 de novembre de 2011, secc. 14, va estimar incompliment contractual del deure d’ informació contractual la no entrega al corredor d’ assegurances afectat de la carta de canvi de mediador rebutda del prenedor. L’ asseguradora havia aplicat directament i sense proporcionar cap informació el canvi sol·licitat, que el corredor d’ assegurances va descobrir després, en tractar de cobrar el següent rebut.

La sentència del jutjat de primera instància 13 de Barceona, de 26 de març de 2014, a d’ altre procediment dirigit per aquest despatx, es va ocupar d’ un cas gairebé idèntic, només que per reconèixer i afegir expressament un deure d’ indemnització de danys i perjudicis al corredor afectat; l’ equivalent a la comissió perduda corresponent al rebut de la renovació, i que també aquest corredor havia tractat de cobrar del client, en ser desconeixedor , com acostuma a passar en aquests casos, de la petició de canvi de mediador que l’ asseguradora havia rebut i de la que no havia informat.