Cobertura de responsabilitat civil professional d’estudi d’arquitectura

La Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc. 19, núm. 55/2020 de 13 de febrer de 2020, en procediment dirigit per aquest despatx, ha estimat el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de primera instància i declarat el dret a la cobertura de la responsabilitat civil d’un estudi d’arquitectura, i en concret de les despeses de defensa que va haver d’ assumir, en un cas en què el sinistre va ser comunicat a l’asseguradora quan la pòlissa ja s’havia extingit. La pòlissa contenia una estipulació en virtut de la qual l’asseguradora quedava exonerada de la cobertura d’aquells sinistres comunicats per l’assegurat posteriormenta a l’extinció de la pòlissa, i l’Audiència Provincial, en la sentència esmentada i seguint els arguments de el recurs, va considerar aquesta estipulació limitadora i no vàlida per no complir els requisits de l’art. 3 de la Llei de contracte d’assegurança, i ser contraria a més a l’art.16 de la Llei de contracte d’assegurança, que regula els efectes de la comunicació tardana de sinistres.