Cobertura d’implant de vàlvula cardíaca i marcapassos a la pòlissa d’assistència sanitària

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 55 de Barcelona, a la seva sentència núm. 127/2022 de cinc de maig del 2022, va reconèixer el dret de cobertura del cost de la implantació d’una vàlvula cardíaca i un marcapassos a l’assegurada, davant l’argument de l’asseguradora que aquest tipus d’intervenció no estava coberta. Es va condemnar l’asseguradora al cost d’aquesta implantació, a més dels interessos i les costes. La sentència no va ser apel·lada i va resultar ferma.