Exclusió de cobertura de robatori per deshabitar el domicili durant més de 72 h i per exigència de caixa forta

En procediment dirigit per aquest despatx, el jutjat de primera instància 3 de Mataró, en la seva sentència núm. 14/2020 de quatre de febrer de 2020, va reconèixer el dret de cobertura de robatori en un supòsit en què l’assegurat havia marxat de vacances i la pòlissa excloïa la cobertura en el cas que l’habitatge estigués “deshabitada” durant més de 72 h. A mé, per a la cobertura de el robatori de diners i joies, exigia que estiguessin custodiades en caixa forta de més de 100Kg de pes o encastada a la paret.

La sentència va acollir íntegrament els arguments de la demanda i va entendre que aquestes estipulacions eren limitadores i no eren vàlides per no constar complerts els requisits de l’art. 3 de la Llei de contracte d’assegurança. Va considerar a més que un habitatge no es pot considerar deshabitat pel fet que el seu titular marxi de vacances, i que les característiques de la caixa forta exigides per la pòlissa són contràries a el sentit comú i a l’ús social. Va condemnar a l’asseguradora a més als interessos i les costes. No va ser apel·lada i va quedar ferma.