Legalitat dels rappels o sobrecomissions a corredors d´assegurances

En procedimient dirigit per aquest despatx, la Sentència del Jutjat de Primera instància 25 de Barcelona, que no va ser apelada i va quedar ferma, va condemnar a una asseguradora a abonar a una corredoría d´assegurances un rappel de revalorització de cartera corresponent al ram de vida, amb condemna a les costes, i que l´asseguradora havia anulat e impagat durant anys aduïnt les resolucions informatives i els criteris difundits per la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la seva ilicitut, i que el tribunal va donar per rebatuts a la demanda i com a fruït del procés.