Los grupos de interés en España. La influencia de los lobbies en la política española.

Grupos de interés

Los grupos de interés en España. La influencia de los lobbies en la política española”. Tecnos editorial, 2016. Obra col·lectiva dirigida pels professors Dr. Joaquim Molins, Iván Medina i Luz Múñoz
L’objectiu del llibre és proporcionar un ampli panorama sobre els grups d’interès a Espanya i, per tant, contribuir al coneixement d’un tema tan complex com la presa de decisions en les institucions públiques i els actors intervinents, també en el procés legislatiu. Aquest important treball es va presentar per primer cop al Cercle d’Economia de Barcelona, el 23 de setembre del 2016.

José Luis Fernández Sánchez, Doctor en Dret, ha participat en aquesta obra amb la redacció del capítol dedicat a l’estudi del sector assegurador (capit. 16 del volum). Les persones interessades en la possible adquisició d’aquesta publicació s’han d’adreçar a Tecnos Editorial.