El jutjat de primera instància 48 de Barcelona, en la seva sentència núm. 206/2016 de 18 d’octubre de 2016, en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer el dret de cobertura en sengles pòlisses amb una mateixa asseguradora derivat d’accident …

Cobertura d’accident i inaplicació de clàusula limitativa Llegir més »