La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.14 de 7 d’abril de 2011, en procediment dirigit per aquest despatx, va confirmar la sentència en el mateix sentit dictada en primera instància i va resoldre de manera favorable a l’empresa assegurada, …

Responsabilitat civil de producte: cobertura del dany o defecte del propi producte de l’assegurat, amb cobertura del cost per esmenar-lo Llegir més »