Interpretació de contracte d’ agència d´assegurances i dret a l´indemnització per clientela

La sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc.19,  de 29 de gener de 2014 va reconèixer el dret a percebre una indemnització per clientela (una anualitat de comissions resultants de calcular la mitja dels darrers cinc anys), a un agent d’ assegurances del ram de salut, defensat per aquest despatx, i a qui la seva aseguradora li denegaba obstinadament argumentant que, d’ acord amb el seu contracte, les seves comissions es devengaven únicament durant la primera anualitat, i eren per aquest motiu molt elevades, sense que generessin drets de cartera, com prou que enfatitzaba el contracte.

Argumentava també l’ asseguradora que l´esment que es fèia en certa clàusula del contracte d’ agencia al termini de prescripció per reclamar una indemnització per clientela, era d’ estil i informatiu legal, sense que generés cap dret.

L’ Audiència de Barcelona, a la sentència citada, va acceptar l’ interpretació del contracte sostinguda en defensa de l’ esmentat agent d’ assegurances, favorable a l’existència del seu dret a una indemnització per clientela, tot i el seu sistema retributiu. No va acceptar tampoc cap moderació o reducció de la suma máxima contemplada per aquestes indemnitzacions a l’ art. 28 de la Llei 12/1992, de Contracte d’ Agència, rebutjant igualment els arguments de l’ aseguradora a aquest respecte. Es va condemnar a l’ aseguradora al pagament dels interessos moratoris d’ ençà la primera reclamació extrajudicial i al pagament de les costes.