En procedimient dirigit per aquest despatx, la Sentència del Jutjat de Primera instància 25 de Barcelona, que no va ser apelada i va quedar ferma, va condemnar a una asseguradora a abonar a una corredoría d´assegurances un rappel de revalorització …

Legalitat dels rappels o sobrecomissions a corredors d´assegurances Llegir més »