Formulari de contacte

Us informem que l´enviament d´aquest formulari de contacte no comportarà cap despesa per a vosté; tampoc el compromís per part del destinatari d´acceptar un possible encàrrec professioal o resoldre la seva consulta. La finalidad d´aquest formulari és únicament evaluar la possibilitat de concertar una intervenció professional acorde a la situació, dubte o petición de consulta per vosté exposada. Les seves dades personals no seràn incorporades a cap fitxer o tractament de dades. Si estima preferible tractar personalment i directa amb aquest despatx per a l´exposició de la seva consulta, no dubti en trucar-nos al 93 263 74 55
* camp obligatori

Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Màxim tamany permés
PROTECCIÓ DE DADES: Les dades incloses en aquest formulari no seran conservades, ni són objecte de cap tractament automatitzat, tampoc al cursar-vos e la nostra primera resposta a la seva petició de contacte; excepte en el cas, arribat el posterior moment i respecte a la mera conservació, que això derivés en un encàrrec professional, i tot subjecte a l’ informació legal que llavors us serà proporcionada.