Comentaris i sentències destacades

justicia

En aquest apartat destacarem i tractarem de mantenir actualizat, molt escollidament i preservant la deguda discreció, aquelles sentències obtingudes per aquest despatx que, expressat sigui amb la deguda modèstia, poden potser considerar-se de repercussió o interès general per al sector asseguradora i professional de la mediació d´assegurances, segons ens resulten conegudes, després de gairebé diset anys d´experiència continua i ininterrompuda, els dubtes, conflictes, incidències i preocupacions que en aquest sector s´observen:

Veure comentaris sentències