Entrega de l´informe pericial a l´assegurat

La Sentència de la Audiencia Provincial de Barcelona de 13 de enero de 2006, secc 14, en procediment dirigit por aquest despatx, va condemnar per incumpliment contractual d´assegurança a una asseguradora que no va entregar l´informe pericial a l´assegurat en un siniestre relatiu a un multirriesc d´ empressa (s´havia produït un incendi, quin dret a la cobertura també es discutia i va ser reconegut a l´assegurat en aquesta sentència), i la va condemnar a abonar el cost del nou informe que va haver d´encarregar pel seu compte l´assegurat per valorar els danys i poder reclamar la cobertura a la pròpia asseguradora, tot amb condemna en costes, i ratificant el criteri del tribunal de primera instància.