Obligació d´entrega al corredor d´assegurances de la carta de canvi de mediador enviada pel client a la asseguradora

La Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona de 10 de novembre de 2011, secc. 14 , en procediment dirigit per aquest despatx, va reconèixer sense matissos el dret del corredor a l´obtenció sense demores de la carta que el client havia adreçat a l´asseguradora solicitant un canvi de mediador, i va estimar l´existència d´incumplimient per part de l´asseguradora del deure d´informació contractual implícit en una carta de condicions en la negativa de la a proporcionarla (pretextaba, como es habitual, la normativa en matèria de protecció de dades).