Anulació de contractes de permuta finançera o swap

La sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc. 1a, d’ 11 de març de 2014, va revocar parcialment la sentència dictada en primera instància, i amb estimació parcial del nostre recurs va anular sengles contractes de permuta finançera o swap (de la modalitat d’ inflació, uns instruments finançers d’ alt risc), que una caixa d’ estalvis havia col·locat a una empressa tèxtil. L’ empressa els havia subscrit sense entendrel´s bé i pensant que contractava una mena d’ assegurança per al cas d’ augmentar l’ inflació i com a conseqüència els interessos dels seus prèstecs, com ha acostumat a passar en aquests casos.

L’ Audiència de Barcelona va entendre que les obligacions i prestacions del contractant i l’ entitat bancària no eren proporcionades ni equivalents i que l’ entitat protegia millor els seus interessos interpossant límits per al cas de que les liquidacions periòdiques de l’ instrument oferissin un resultat per a ella desfavorable i a pagar.

Es va condemnar a l’ entitat a la devolució de la totalitat dels cobraments percebuts del client en execució del contracte.