Articles-comentaris jurídics mensuals a Mediario

L’ autor publica a més mensualment articles i comentaris jurídics a Mediario sobre dubtes i incidències habituals en matèria de contracte d’ assegurança i mediació d’ assegurances.

http://www.grupoadi.com/mediario.html