“Mediació d’ assegurances i concentració econòmica”

“Mediació d’ assegurances i concentració econòmica”. Actualidad Aseguradora. Especial Mediación (núm. 10), de 20.11.2017, pàg.54 i ss.

jlf_actualidad

Per accedir a aquest article us heu d’ adreçar a a Inese- Actualidad Aseguradora: https://www.inese.es/publicaciones/actualidad-asegurador