Incompliment i deslleialtat de col.laborador extern de correduria d´assegurances

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.1 núm. 172/2019, de 25 de març de 2019, obtinguda en procediment dirigit per aquest despatx, té destacat interès perquè assenyala la manera de demostrar els incompliments i deslleialtats d’un col·laborador extern, i la forma de poder resoldre el seu contracte justament i sense haver de abonar cap indemnització per clientela o dret passiu al col·laborador incomplidor.

La corredoria d’assegurances, que era la part defensada per aquest despatx, havia detectat que un dels seus col·laboradors externs havia incorregut en diversos incompliments del seu contracte; en concret els següents: (1) s’havia extralimitat de les seves funcions i havia mitjançat sense coneixement de la corredoria d’assegurances una pòlissa per a un amic seu, liquidant tard la prima; (2) s’havia apropiat de la comissió corresponent a una col·laboració establerta entre la corredoria i un broker majorista. A més (3), quan el contracte estava encara vigent i el col·laborador preparava la seva sortida de la corredoria d’assegurances, havia començat a desviar operacions a una altra corredoria d’assegurances, el que tot i la dificultat havia pogut demostrar-se. Finalment (4), havia vulnerat el pacte de competència post-contractual.

En vista d’aquestes incompliments, la corredoria d’assegurances, assessorada per aquest despatx, va comunicar al col·laborador extern la resolució del seu contracte per incompliment, sense reconèixer-li per això indemnització per clientela o drets passius.

El col·laborador extern va interposar però una important demanda contra la corredoria d’assegurances en què reclamava una elevada indemnització per clientela i una elevada xifra en comissions degudes.

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona esmentada, ratificant els resolt pel jutjat de primera instància, va donar la raó a la corredoria d’assegurances i va considerar demostrats tots i cada un dels incompliments explicats, que va descansar, entre altres proves, a la presentació d’un extens i detallat informe pericial de mediació d’assegurances.

També amb base a l’informe pericial, i superant l’informe presentat pel col·laborador extern, es va establir una suma de comissions degudes insignificant i pràcticament deu vegades inferior a la reclamada pel col·laborador extern.

En conclusió, el col·laborador extern va veure desestimades les seves pretensions i se li van imposar al col·laborador extern les costes.