Invalidesa d’exclusió de cobertura en cas de positiu de alcoholèmia/ estupefaents en assegurança d’Autos

La Sentència dejutjat de primerainstància2 deBerga,núm.93/2021de 9 de juliolde2021 a procediment dirigit per aquest despatx, ha considerat clàusula limitadora no aplicable per no complir els requisits de l’art 3 de la Llei de contracte d’assegurança d’acord amb la seva jurisprudència de desenvolupament adduïda en la demanda, la qual excloïa els danys propis en cas de positiu d’alcoholèmia o estupefaents, en un supòsit de sinistre d’actuacions amb danys propis en el qual el conductor de l’empresa va donar positiu d’estupefaents, i això amb condemna a l’asseguradora a la indemnització del sinistre i als interessos de demora de l’art 20 LCS. La sentència no va ser objecte de recurs d’apelació i va esdevenir ferma.