Agent d’assegurances de salut i dret d’ indemnització per clientela

La Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona, secc. 16 de 22 de desembre de 2014, ha estimat el recurs d’ apelació interposat per aquest despatx i ha ampliat el a una anualitat mitja de comissions l’ import de l’ indemnització per clientela favorable a un agent d’ assegurances que s’ havia jubilat i que la venia reclamant sense resultat.
La sentència de primera instància havía reduït l’indemnització a un 40% de l’ esmentada anualitat mitja, en entendre que era difícil de qüantificar l’ aprofitament que obtindria l’ aseguradora de salut de la cartera aportada per l’ agent d’ assegurances demandant, i donant per altra banda importancia a que l’ extinció tenia el seu origen en la jubilació de l’ agent.

L’ Audiència de Barcelona acull els arguments del recurs contraris a aquestes conclussions i refusa d’ altres propugnats per l’ aseguradora, en particular, que d’ acord amb el contracte la totalitat de les comissions es percebien per adelantat. En vista de certa estipulació del contracte d’ agència que ementaba el dret de l’ agent a reclamar l’ indemnització dintre del temini legal (estipulació a la que l’ asseguradora tractava de restar valor), ratifica l’ existència de l’ esmentat dret, amplia l’ indemnització a una anualitat, li afegeix els interessos processals i condemna a l’ aseguradora en costes.

Aquest cas és molt semblant al decidit també de manera favorable a l’ agent d’ assegurances, en procediment dirigit per aquest despatx, a la  Sentència de l’ Audiència Provincial de Barcelona de 29 de gener de 2014.  És també objecte de comentari en aquesta secció (veieu comentari Interpretació de contracte d’ agència i dret de indemnització per clientela)