Assegurança de salut i denegació de cobertura de prova diagnòstica novetosa i practicada en centre no concertat

La sentència del jutjat de primera instància 33 de Barcelona, de 30 de juliol de 2015, en procediment dirigit per aquest despatx, va resoldre favorablement a l’ assegurat, reconeixent el seu dret de cobertura, interessos i les costes, en un cas al que la seva asseguradora de salut va autoritzar per error una prova diferent a la sol·licitada, i posteriorment, sense marge de temps per part de l’ assegurat d’ aclarir el succeït i després d’ haver-se practicat la costosa prova i haver-la abonat pel seu compte, va denegar la cobertura tant de la prova com de les despeses clíniques associades conforme al condicionat de la pòlissa. El doble motiu de l’ asseguradora era que la pòlissa no donava cobertura a les proves metges novetoses i d’ eficiència no contrastada, i per altre part i segón lloc, les proves que s’ haguessin dut a terme en centres no concertats. Respecte a això últim, el centre no concertat tenia llogat una part de les instalacions de l’ hospital que sí estava concertat, circumstància que l’ assegurat no va saber.

En sentència que va quedar ferma, es va considerar inaplicable un i altre motiu de denegació de cobertura, conforme als arguments exposats a la demanda. La primera (prova novetosa i sense eficiència contrastada) per estimar-la genèrica i en certa manera arbitrària; i la segona (prova en centre no concertat) per que no constava que s’ hagués informat a l’ assegurat.