Danys per vent i denegació de cobertura per no aconseguir la velocitat establerta en la pòlissa

La sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, ​​secc.11 de 30 d’octubre de 2009, en procediment dirigit per aquest despatx, va confirmar la sentència en el mateix sentit dictada en primera instància i va resoldre de manera favorable a l’empresa assegurada, reconeixent-li la cobertura , els interessos de demora i les costes, un cas en el qual la seva asseguradora de multirisc havia denegat la cobertura dels danys patits en les seves instal·lacions, a causa del vent. Argumentava l’asseguradora que el vent no havia arribat als 96km / h exigits per la pòlissa i que d’acord amb el seu informe pericial (aspecte no discutit), la velocitat havia estat de 65,5km / h.

Acceptant plenament l’argumentació de la demanda, aquesta sentència va acceptar que la velocitat exigida per la pòlissa buidava substancialment la cobertura contractada, reduint el risc veritablement assumit per l’asseguradora al mínim, ja que, a més, era ben probable que d’arribar al vent la força exigida en el condicionat la cobertura acabés sent assumida pel Consorci de Compensació d’Assegurances (com prou s’havia insistit en la demanda) per poc que vingués acompanyada de la resta d’elements meteorològics exigits per les seves normes de cobertura. Es va acceptar per altra banda la naturalesa limitadora de l’estipulació, i per tot això es va desestimar el recurs interposat per l’entitat asseguradora, amb la resta de pronunciaments explicats, favorables a l’assegurat.