Inexistència d’apropiació indeguda d’agents d’assegurances

En procediment dirigit per aquest despatx, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, secc. 6 de 28 de setembre de 2001, va absoldre d’un delicte d’apropiació indeguda a sengles agents d’assegurances que, en vista que l’asseguradora no acceptaba el pagament fraccionat de la prima dels clients, van incórrer en la temeritat de provocar una devolució dels rebuts bancaris girats per l’asseguradora, proporcionant per això un compte corrent sense fons. Un cop amb els rebuts retornats per la seva gestió de cobrament, van aplicar de fet el fraccionament lliurant el rebut a canvi només d’una fracció de la prima.

Això va provocar un enorme desgavell comptable i una situació de risc, ja que la major part dels clients, un cop amb el rebut, no van abonar la resta de trimestres emparaulats amb els agents, i es tractava en gran part d’assegurances de circulació per a transportistes. Tot i la signatura d’un reconeixement de deute, van ser absolts d’un delicte d’apropiació indeguda ja que va aconseguir establir-se la fundada dubte sobre de l’ànim delictiu o apropiatorio dels agents amb el seu imprudent i incorrecta actuació, començant pel fet fonamental que no van percebre la totalitat de la prima, i el rerefons de la controvèrsia comercial existent.