Lloc del sinistre i àmbit geogràfic de la cobertura de RC de producte

La Sentència 183/2023 de 28 de juliol de 2023, dictada pel jutjat de primera instància i instrucció 1 de Vilafranca del Penedès, en procediment dirigit per aquest despatx, s’ha ocupat d’un assumpte en què es discutia la cobertura de RC de producte en un supòsit en què la pòlissa delimitava com a àmbit geogràfic Espanya i la UE, i el caràcter defectuós del producte de l’assegurat (boçons per a ampolles de cava), venut a Espanya a una empresa espanyola, va ser detectat al Japó, demandant l’empresa japonesa a l’empresa espanyola subministradora de les ampolles mal tancades, i aquesta a l’assegurat. L’asseguradora sostenia que el sinistre s’havia produït al Japó, fora de la UE i que no tenia per tant cobertura, mentre que per part nostra defensàvem que el sinistre consistia en el subministrament del producte defectuós i en la reclamació rebuda per l’assegurat, i totes dues havien tingut lloc a Espanya, per més que posteriorment l’ empresa espanyola comercialitzés les ampollas al Japó. El jutjat va acollir plenament la nostra tesi i va condemnar l’asseguradora a la cobertura més els interessos i les costes.