Assegurança de vida i escalat de limitació del capital assegurat segons la patología o lessió determinants de l’ invalidessa

En procedimient dirigit per aquest despatx, la sentència de la Audiència Provincial de Barcelona, secc. 14, de 3 de maig de 2012 va declarar inaplicable, per limitatiu i per no reunir els requisits d’ aplicabilitat exigits per l’ art. 3 de la Llei de Contracte d’ Assegurança, un escalat o barem que limitava el capital assegurat per invalidessa al condicionat particular segons el tipus de lessió o patología determinants de la mateixa. La reducció era molt important i deixaba el capital en un 15%

L’ esmentada sentencia va estimar així el recurs d’ apelació interposat i va revocar la sentencia de primera instancia que provissionalment havia donat la raó a l’ aseguradora. L’ Audiència de Barcelona, a la sentència esmentada, va acceptar que aquest barem o escalat del condicionat general i al que les condicions particulars fèien una remissió poc clara, tenia naturalessa limitativa, i ademés, i molt destacadament, que no era correcte que aquest tipus de cobertures es limitessin, no en funció de l’ invalidessa sino de la lessió causant, ni que s’ allunyessin de les categories de l’ orde social laboral, donant així la plena raó a l’assegurada.